tinconggiao.org
Vị linh mục can trường giữ nhà thờ Thủ Thiêm vừa được Chúa gọi về | Báo Công Giáo
Cha Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm, chánh xứ Thủ Thiêm, Q.2, Sài Gòn vừa được Chúa gọi về lúc 18g45 ngày 30.04.2019. Cha Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm là vị …