tinconggiao.org
Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh | Báo Công Giáo
Trong đại hội Gia đình thế giới đang diễn ra tại Dublin, có sự hiện diện của cha Philip Mulryne Dòng Đaminh, từng là một cầu thủ Ngoại hạng Anh …