tinconggiao.org
Thông Tin Thêm Về Linh Mục Giả xuất hiện tại Giáo phận Hà Tĩnh | Báo Công Giáo
Như tin đã đăng, mấy ngày vừa qua tại địa bàn Giáo phận Hà Tĩnh xuất hiện một thanh niên tự xưng là Linh mục trà trộn và các giáo …