tinconggiao.org
Sứ điệp Giáng Sinh và phép lành toàn xá Urbi et Orbi | Báo Công Giáo
Lúc 12 giờ trưa Lễ Giáng Sinh 25/12, ĐTC đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma …