tinconggiao.org
Lễ Giỗ Thứ 17 Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Tại Roma | Báo Công Giáo
Vào lúc 9h30 sáng ngày 16.9.2019, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, đã chủ sự lễ giỗ lần thứ 17 …