tinconggiao.org
Hình ảnh Chúa Giê-su hiện giữa đám cháy Nhà thờ Đức Bà Paris | Báo Công Giáo
Hình ảnh của Chúa Giê-su dường như đã xuất hiện giữa đám cháy bao trùm Nhà thờ Đức Bà Paris tối 15/4, một phụ nữ cho hay. Theo Daily Mail, …