tinconggiao.org
Đức Phanxicô làm phép một xe chữa lửa mới | Báo Công Giáo
Chiếc xe được làm với các thiết bị và theo kỹ thuật mới nhất nhờ một màn hình trung tâm ở ca-bin có thể điều khiển nước và bọt từ …