tinconggiao.org
Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu trả lời phỏng vấn liên quan đến ngôi nhà thờ Giáo phận Bùi Chu sắp hạ giải | Báo Công Giáo
Gần đây, dư luận lo ngại xung quanh việc đại tu Nhà thờ Bùi Chu 134 năm tuổi (Xuân Trường – Nam Ðịnh) có thể làm mất đi một công …