tinconggiao.org
Danh tính của 39 người đều là người Việt Nam, Xin cầu nguyện được về bên Chúa | Báo Công Giáo
Sau khi xác định danh tính các nạ.n nhân, các cơ quan của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạ.n nhân. Danh tính 39 nạ.n nhân: 1..Đinh …