tinconggiao.org
Chuyện tình cảm nơi người tu sĩ | Báo Công Giáo
Là một nữ tu duyên dáng và tài giỏi, sơ được nhiều người quý mến. Trong hành trình dâng hiến, sơ luôn bám vào Thiên Chúa để lấy sức mạnh …