tinconggiao.org
12 vị thánh được tìm nhiều nhất trên Internet | Báo Công Giáo
Khi dò tìm trên Internet, những vị thánh sau đây xuất hiện hàng đầu. Vị thánh đầu tiên quả là một ngạc nhiên! Trong Giáo Hội Công Giáo, có hàng …