timjar.wordpress.com
مهرداد مهرپور محمدی: زنان در کشاورزی ایران
متاسفانه زنان کشاورز در ایران، به رغم نقش مهم و موثری که در فعالیت­های بخش کشاورزی و در اقتصاد کشور دارند، از حقوق اولیه­ی خود محرومند و دشواری­های بسیاری را تحمل می­کنند که توسط حکومت و فرهنگ مردس…