timerobber.wordpress.com
Обележавање „заборавности“ …
Обележавање Великог рата у ком се не може негирати место и улога српског народа у његовој праведној борби за одбрану своје Отаџбине, од казнене експедиције «мултикултуралне и мултиконфесионалне пре…