timcoster.wordpress.com
My Island Deel 4: Stap 2
Stap 2: Beginnen met een kubus Klik in de menu balk op GameObject > 3D Object > Cube om een standaard Unity kubus te maken. Klik in de Hierarchy view op de Cube om deze te selecteren en de co…