tilltheinfinite.wordpress.com
જીવન-વાર્તા-એક અનોખો અંત
પહેલા પરીઓની વાર્તાઓ હતી. જેના અંતે સૌ કોઇ વિખુટા પડેલા પાત્રો આખરે મળી જતા અને ખાધુ પીધું અને રાજ કર્યુ એમ કહી વાર્તા પૂરી થઇ જતી. હવે જીવન ખુદ વાર્તા છે, દરેક નવા ચેપ્ટર પર લોકો ઉમેરાત…