tiinlove.net
Hủ hóa là tội gì?
Ly dị và bồ bịch là một trong những chuyện bị xử lý rất khắt khe thời bao cấp. Hủ hóa là từ rất đặc trưng của thời bao cấp, dành để chỉ quan hệ nam nữ không chính đáng. Bây giờ chúng ta thường nghĩ, chỉ có ngủ với vợ/chồng người khác, hay làm “chuyện