tieuxuyen.com
Bạn muốn tớ làm gì trước?
Bạn có biết tớ có một cái lịch bất thành văn khi đăng nội dung trong blog không ^^ Lịch này đơn giản lắm 1. 1 hoặc 2 chương ngôn tình 2. 1 hoặc 2 chương đam mỹ 3. Nội dung bất kỳ khác 2 nội dung tr…