tienganhgiaotiep123.wordpress.com
Phát âm tiếng anh sao cho đúng
Ngữ pháp tiếng Anh không khó, đọc hiểu không khó. Ngược lại phát âm là vấn đề khiến nó bị liệt vào danh sách những ngôn ngữ khó học, khó nói. Thực tế thì cũng không khó lắm. Để phát âm tốt trước ti…