tiendoduan.org
Tiến độ xây dựng dự án Novaworld Hồ Tràm tháng 7/2019
Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Novaworld Hồ Tràm tháng 7/2019. Dự án đang tích cực thi công nhà mẫu, truy cập website để xem thông tin chi tiết.