tiendoduan.org
Laimian City - Thông tin, phân tích, cập nhật, bảng giá tháng 06/2019
Những phân tích đánh giá một trong những dự lớn nhất tại quận 2 tại khu An Phú An Khánh. Trong bài sẽ đánh giá về các yếu tố vị trí, chủ đầu tư, đối tác, quy hoạch tăng giá trị, điểm yếu dự án và sự lựa chọn thay thế.