tiendoduan.org
Tiến độ căn hộ Imperial Place Kinh Dương Vương Tháng 03/2019
Cập nhật thông tin dự án căn hộ Imperial Place Kinh Dương Vương của chủ đầu tư N.H.O. Đây dự án nhà ở xã hội tại quận Bình Tân dành cho người thu nhập thấp.