tibaert.com
Germaans recht
Is het voorstelbaar dat een dergelijke ontwikkeling bij een politieke omwenteling wederom plaatsvindt, ook in ons land?