tibaert.com
Palestina
De Palestijnen verscheurd tussen klassenstrijd en nationalisme. Een meer dan verhelderend programma aan de hand van politieke liederen van de Arabieren.