tibaert.com
VOLKSMACHT NEDERLAND
Toch zou ik graag vernemen hoe het is afgelopen met die Volksmacht. Opgegaan in het grote lichaam dat Wilders geschapen heeft? Op internet kan ik niets terugvinden.