tibaert.com
Het requisitoir Herman F.
3 juli 2016 HF is veroordeeld. De aan mij verschuldigde schadevergoeding heb ik tot op heden niet ontvangen.