tibaert.com
Gehaktmolen Syrië
Die 250.000 doden in Syrië hebben lang niet zoveel impact als wat in Parijs is gebeurd.