tibaert.com
Wilders is koopwaar…
Handeltjes voor en door Wilders, worden er bedreven. Deze is wel een hilarische. Wilders koopt Twitter accounts.