tibaert.com
Psychopaten in de politiek en op Twitter
Snel overziend wat Tibaert zoal ten deel is gevallen de afgelopen jaren op Twitter komen nogal wat lieden in aanmerking voor de diagnose mental disorder.