tibaert.com
Erger dan Wilders, ongedierte…
Geen ethisch besef, een rampzalige logica en zich een grote held voelen. Zullen we haar uitspraken zo samenvatten?