tibaert.com
Zuigen, zeuren, uit je nek lullen
U leest het goed. Mij werd toegebeten dat ik me er niet mee mocht bemoeien. Befehl ist Befehl…