tibaert.com
Klokkenluider de mond gesnoerd
Hoe “vrij” is de burger in het “vrije westen” eigenlijk… Zolang je maar mee doet aan “kuddementaliteit” is er niks aan de hand….