tibaert.com
Schieten uit de losse pols
Op geen enkel mij bekend medium kunnen mensen zo ongebreideld hun gang gaan als op Twitter. Er zijn nauwelijks grenzen gesteld aan wat wel of niet tolerabel is. Slechts een paar technische regels m…