tibaert.com
Oorlog
Een familiekiekje van kort voor het uitbreken van de oorlog symboliseert voor mij alles wat die oorlog mijn familie aangedaan heeft.