tibaert.com
De dominee in een Twitter variant
Een “Grootnederlander” aan het woord.