tibaert.com
Verbreek de banden met… Iran
Met wie verbreek je banden? Verklaar je daarmee iemand tot ‘onmens’, een niet meer waardig gevonden individu? Het komt in het maatschappelijk verkeer veelvuldig voor.