tia.az
Əbdürrəhman Fətəlibəyli -Düdənginski – HƏRBÇİ, SİYASƏTÇİ, JURNALİST
Əbdürrəhman Fə­­tə­­li­­bəy­­li-­Dü­­dən­­gins­­ki əs­­lən Nax­çı­v­a­nın Şə­r­ur ra­yo­nun­dan­dır. O, 1908-­ci il iyu­­nun 12-­də Şə­r­u­run Dü­­dən­­gə kən­­din­­də dünyaya gəlib. A­ta­sı fa­ciə…