thuthuatios.com
Hướng dẫn sử dụng tính năng bảo lưu thiết lập camera trên iOS 10.2 - Thủ Thuật iOS
Trước iOS 10.2, ứng dụng camera mặc định của iPhone luôn luôn để chế độ chụp ảnh, khi bạn quay video và thoát ra thì…