thuthuatios.com
Hướng dẫn sử dụng tính năng bảo lưu thiết lập camera trên iOS 10.2 - Thủ Thuật iOS
Trước iOS 10.2, ứng dụng camera mặc định của iPhone luôn luôn để chế độ chụp ảnh, khi bạn quay video và thoát ra thì ứng dụng này sẽ mở lại chế độ chụp ảnh thay vì giữ lại chế độ quay video trước đó. Tương tự như vậy với các bộ lọc màu, bạn...