thuocphathai.info
Đình chỉ thai bằng thuốc An toàn | Hiệu quả | Tốt nhất
Đình chỉ thai bằng thuốc là biện pháp sử dụng thuốc phá thai can thiệp vào quá trình mang thai trong giai đoạn dưới 49 ngày (7 tuần)