thuocphathai.info
Làm gì sau khi sử dụng thuốc phá thai nội khoa để an toàn nhất
Sau khi sử dụng thuốc phá thai bạn cần đi siêu âm lại sau 1 tuần và kiểm tra đầy đủ để xem thai đã được đẫy ra ngoài sạch hết hay chưa.