thuocphathai.info
Các Biện Pháp Chấm Dứt Thai Kỳ - Thuốc Phá Thai
Chấm dứt thai được định nghĩa là kết thúc thai kỳ một cách chủ động, sớm hơn chín tháng mười ngày. Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến việc phải đình chỉ thai. Nhưng tất nhiên, chúng đều giống nhau ở chỗ: Chỉ làm khi bắt buộc cần và mang theo rất nhiều hồi …