thueketoan.vn
Mức phạt chậm tiền nộp thuế doanh nghiệp lưu ý để tránh phát sinh phạt chậm nộp
Mức phạt chậm tiền nộp thuế doanh nghiệp lưu ý để tránh phát sinh phạt chậm nộp Vừa rồi chi cục thuế có gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, phát sinh tiền thuế phạt chậm nộp với số tiền hiện tại là 2.678.096. Sau khi kiểm tra tờ khai và giấy nộp tiền