thoughtsblender.com
Jestem korpoludkiem
Pracuję w dużej korporacji. Nie czuję się przez to gorsza, choć często o takich jak ja z pogardą mówi się per korposzczur. Lub korpoludek, w przypływie uprzejmości.