thotlm.org
Lagen & synden
Lagen är inte ond på något sätt, det är du som syndar och lägger märke till det. Lagen är en måttstock med vilken vi mäter avståndet mellan Guds rättfärdighet och vårt eget fördärv.