thongtinphapluatdansu.edu.vn
DIỄN ĐÀN LUẬT TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHUYÊN TRANG TRAO ĐỔI CÁC KIẾN THỨC VỀ LUẬT TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG. RẤT MONG CÁC BẠN THAM GIA TÍCH CỰC VÌ MỤC TIÊU CHUNG: HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT. CIVILLAWINFOR THAM GIA DIỄN ĐÀN CHỈ MANG TÍNH CHẤT HỖ TRỢ.