thongtinphapluatdansu.edu.vn
ENGLISH FOR LAW - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHUYÊN TRANG TRAO ĐỔI CÁC KIẾN THỨC TIẾNG ANH PHÁP LÝ. RẤT MONG CÁC BẠN THAM GIA TÍCH CỰC VÌ MỤC TIÊU CHUNG: TIẾNG ANH GIÚP BẠN BIẾT LUẬT NHIỀU HƠN, HIỂU LUẬT RỘNG HƠN, VẬN DỤNG LUẬT ĐA DẠNG HƠN VÀ HOÀN THIỆN LUẬT MANG TÍNH HỌC HỎI HƠN. CHUYÊN TRANG MỞ THEO SÁNG …