thongtinphapluatdansu.edu.vn
KINH NGHIỆM NHẬT BẢN VÀ YÊU CẤP BÁCH CẦN XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT ĐĂNG KÝ TÀI SẢN Ở NƯỚC TA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN PHƯỚC THỌ – Văn phòng Chính phủ 1. Một số hạn chế của chế độ đăng ký tài sản ở Việt Nam Ở nước ta, bên cạnh những mặt được, chế độ đăng ký tài sản còn nhiều hạn chế. Cụ thể là hiện nay có tới 14 đạo luật[1] và rất nhiều văn …