thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÀN VỀ PHẠM VI THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ALAIN GUILLOU – Phó Chánh án, Toà Sơ thẩm Thẩm quyền rộng Paris, Cộng hòa Pháp Có nên hạn chế sự tham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự? Vai trò của thẩm phán và của các bên trong vụ án dân sự là một vai trò hiển nhiên. Riêng đối với …