thongtinphapluatdansu.edu.vn
KINH NGHIỆM NHẬT BẢN TRONG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. EDAGAWA MITSUSHI – Chuyên gia JICA TẢI BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY SOURCE: Tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm”, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) & JICA Việt Nam. Đà Nẵng. 10.2019