thongtinphapluatdansu.edu.vn
DIỄN ÁN VỤ ÁN LAO ĐỘNG VỀ SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CÁC THUYẾT TRÌNH VIÊN: – THẨM PHÁN JEAN-PIERRE FEYDEAU, Chánh Toà lao động, Toà phúc thẩm Paris. – LUẬT SƯ RIBADEAU-DUMAS, Đoàn luật sư Paris, thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư. – LUẬT SƯ JEAN-NOEL BEAULIEU, Đoàn luật sư Nanterre, chuyên về luật lao động. A. DIỄN ÁN SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG …