thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM – BỘ TÀI CHÍNH I. Kinh nghiệm của Nhật Bản 1. Quá trình phát triển của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (CALI) tại Nhật Bản – Vào cuối những năm 1940, ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản phát triển …